" Tinta dan kalam ini bukan hanya untuk dikongsi sebagai tatapan dan perkongsian antara sahabat buat sahabat, tetapi tinta ini tumpahan hati buat hati yang ingin mencari kebesaran dan cinta Illahi. Setiap dari segmen hidup kita tersirat cinta dan kasih sayang Allah. Pandanglah dengan mata hati, bukan akal, mata dan nafsu semata. Fikir dan zikir "

Tuesday, November 24, 2009

DAKWAH


Ciri-Ciri Seorang Daie

Salimatul Aqidah (akidah yang sejahtera )
2. sohohul Ibadah.
3. Makinatul huluk ( akhlak yang mantap )
4. Qadirun Ala Qalbi ( Mampu berusaha )
5. Berpengatahuan Lurus
6. Qawiyul Jism
7.Mujahid ala Nafs
8. Menjaga Masa
9. Tersusun dalam Urusan
10. Ada Manfaat (Berguna Untuk Ummah)

Matlamat Tarbiyah

> Melahirkan Umat Muttaqin Yang Mempunyai Taaluq Billah Yang
Kuat

>Melahirkan Insan Muttaqin Yang Menyerahkan Diri Kepada Allah.

>Melahirkan Para Mukmin Yang Menghayati Perjuangan.

>Meneruskan Perjuangan Rasul Junjungan.

Antara Rukun Baiah :

Jihad : merupakan satu kewajipan yang berterusan sehingga ke hari kiamat.Hadi Rasulullah yang bermaksud :
“ sesiapa sahaja yang mati sedang mereka idak pernah berperang dan tidak pernah berniat
untuk berperang , beliau mati dalam keadaan jahiliah.
Peringkat jihad : Jihad dengan diri. Perang fi sabilillah
Jihad hati disempurnakan dengan jihad lidah, tulisan , harta
Dan menyuarakan kebenarnan.
Dakwah tidak akan hidup tanpa jihad. Keduanya merupakan amal fi sabilillah.
Firman Allah :
“ Dan berjihadlah kamu pada jlan Allah dengan jihad yang bersungguh– sungguh “
[surh Al Haj ; 78 ]

2. Pengorbanan : korban jiwa dan harta , masa , kehidupan, dan sesuatu untuk capai matlamat Isla.Firman Allah yang Beramaksudb :
‘Sesungguhnya Allah telah membeli dari orng– orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka “
[ surh At Taubah ; 111 ]

3. Ukhuwah : persaudaraan atau kasih sayang yang bermatlamatkan mardhatillah.Merupakan pemberian dan kurniaan dari Allah yang dilontarkan ke dalam hati hambanya yang suci dan ikhlas.
Hadis Rasulullah :
‘Bandingan antara orang mukmin dengan mukmin yang lain salah seperti bangunan yang saling mengukuhkanantara satu sama lain ‘
Serendah—rendah ukhuwah ialah berlapang dada …
Syarat—syarat ukhuwah :
# dibina berdasarkan keikhlasan kepada Allah
# disertai dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.
# Melazimi diri dengan manhaj islam
# mempraktikkan nasihat menasihati
# melaksanakan konnsep tolong menolong samada susah atau senang.

Dakwah Kepada Rakan Sebaya.
Cabaran Dakwah dikalangan RS.
- pelajar yang tak suka program islamik.
- pihak pentadbiran
- bookworm
- persatuan yang mungkin clash dengan BD.
- pelajaran vs dakwah.


No comments:

Post a Comment